با حضور وزیر بهداشت، بخش آنژیوگرافی مرکز الزهرا اصفهان افتتاح شد

#

بخش تازه تاسیس آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان، در بازدید وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسولین دانشگاه در روز 26 مهرماه 97 افتتاح شد.
در بخش تازه ساخت آنژیوگرافی این مرکز، به متراژ 800 مترمربع دستگاه انژیوگرافی فیلیپس مدل AlluraClarity نصب شده است.

این بخش با اعتبار 130 میلیارد ریال و مشارکت بخش خصوصی ساخته شده و دارای 25 تخت بستری میباشد.

دستگاه آنژیوگرافی فیلیپس در درمان‌های Minimally Invasive منجر به بهبود نتایج درمان و نجات زندگی بیماران می‌شود. سیستم آنژیوگرافی فیلیپس با هدف درمان امن‌تر، موثرتر و قابل تکرار برای بیماران ارائه شده است. تکنیک‌های نوین فیلیپس علاوه بر تغییر زندگی بیماران، هزینه‌های پزشکی را نیز به طور چشمگیری کاهش داده است.

با حضور وزیر بهداشت، بخش آنژیوگرافی مرکز الزهرا اصفهان افتتاح شد

با حضور وزیر بهداشت، بخش آنژیوگرافی مرکز الزهرا اصفهان افتتاح شد

Related Posts

نظر دهید