پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران – تهران 1396

#
  • پنجمین کنگره بین المللی مراقبتهای ویژه ایران – تهران 1396 در تاریخ 20 لغایت 22 دی ماه در مرکز همایشهای بین المللی رازی تهران برگزار شد. از محورهای اصلی این کنگره میتوان به موضوع آی سی یو، احیای لبی، ریوی و مغزی، پایش قلبی و عروقی، عفونت و تغذیه در بخش مراقبت های ویژه، درمان های جایگزین کلیه و گردش خون، انعقاد خون و آمبولی اشاره کرد.

    شرکت تایماز بعنوان نماینده رسمی شرکت Philips Respironics ، دستگاه های بیهوشی Dameca، تخت های بیمارستانی Hill-Romبعنوان یکی از حامیان این کنگره با حضور در نمایشگاه جانبی به ارایه آخرین دستاوردهای تکنولوژیک در بخش تجهیزات پزشکی و مراقبت های ویژه پرداخت.

    در این دوره تعداد شرکت کنندگان کنگره به بیش از 2 هزار نفر رسید.

Related Posts

نظر دهید