دستگاه سونوگرافی داخل عروق – Core Mobile

#

با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی در تشخیص و پایش بیماری های قلبی عروقی، نیاز به استفاده از سیستم اولتراسوند داخل عروق IVUS به راهکاری عملی در تشخیص بیماری های قلبی عروقی با دقت و صحت بسیار بالا تبدیل شده است. دستگاه سونوگرافی داخل عروق (Core Mobile) بعنوان سیستم تشخیصی اولتراسوند داخل عروقی IVUS  یکی از بهترین و بروزترین سیستم های تشخیص بیماری های قلبی عروقی می باشد که امروزه در تمامی کشور های پیشرفته دنیا در کنار سیستم آنژیوگرافی نقشی حیاتی ایفا میکند.

طی مطالعات و تحقیقات انجام شده جهت بررسی و تحلیل هزینه _ اثربخشی ، سیستم IVUS در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی تنها ،)این تحقیق دو مرحله اصلی ارزیابی اثربخشی و هزینه یابی را شامل می شود) شواهد موجود با استفاده از روش متاآنالیز مورد سنتز قرار گرفت و رتبه اثر بخشی هر تکنولوژی با کمک روش های تصمیم گیری چند شاخصه ساو،تاپسیس،ویکور  و تئوری خاکستری تعیین شد که نتیجه این سنتز اثر بخشی بهتر سیستم IVUS را در مقایسه با دستگاه آنژیوگرافی تنها را نشان داد. در مرحله هزینه یابی نیز ، میزان هزینه های احتمالی تحمیل شده بر جامعه در صورت بکارگیری سیستم IVUS در کنار دستگاه آنژیوگرافی گویای هزینه اثر بخشی سیستم IVUS در برابر فقط دستگاه آنژیوگرافی به تنهایی را نشان می دهد.

دستگاه IVUS از کمپانی Philips Volcano با نام تجاری  Core Mobile  می باشد که دارای 3 مود مختلف IVUS, FFR, IFR  است.

این دستگاه دارای IVUS  کتترهای مختلف با رنج فرکانسی 20 و 45  مگا هرتز مخصوص عروق کرونر و پریفرال بوده که این رنج وسیع از انواع کتترها با فرکانسهای مختلف تنها خاص این کمپانی می باشد که می تواند تمام نیازهای پزشک اعم از کیفیت تصویر بالا و همچنین نمایش قطر بیشتری از رگ را مرتفع سازد.  همچنین گایدوایرهای فشاری دستگاه که قابلیت ثبت هر دو پارامتر FFRو IFR را دارا می باشند قابل عرضه و ارائه به مراکز درمانی می باشند.

.برای مشاهده محصول در سایت کمپانی فیلیپس اینجــا کلیک کنید


شرکت پیشگامان صنعت تایماز نماینده انحصاری فروش و خدمات پس از فروش دستگاه های تصویربرداری کمپانی فیلیپس در ایران

برای مشاهده بروشور دستگاه اینجـــا کلیک کنید.

 

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Core-Mobile-precision-guided-therapy-system-taimaz

Related Posts

نظر دهید