مشاوره فنی

مشاوره فنی پروژه های مراکز درمانی و بیمارستانی به لحاظ ماهیت بین رشته‌ای خود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در این نوع پروژه‌ها، حوزه‌های تخصصی مختلفی از جمله معماری، ساخت، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات پزشکی مطرح می‌شوند. به منظور بهره‌برداری از یک پروژه درمانی موفق، مشاوره تخصصی با تمامی کارگروه‌های مرتبط الزامی است چرا که از دوباره‌کاری و هدر رفتن سرمایه جلوگیری خواهد کرد.

شرکت پیشگامان صنعت تایماز - pishgaman sanat taimaz co

 مشاوره تخصصی

شرکت پیشگامان صنعت تایماز - pishgaman sanat taimaz co-مشاوره فنی پروژه های مراکز درمانی و بیمارستانی

شرکت تایماز با تعهد بر رسالت خود مبنی بر ارایه مشاوره فنی پروژه های مراکز درمانی و بیمارستانی در حوزه تجهیزات پزشکی، تمامی جزییات لازم جهت نصب دستگاه‌های بیمارستانی را در اختیار مشتریان محترم قرار می‌دهد. مشاوره تخصصی از بازدید اولیه سایت و جانمایی صحیح تجهیزات پزشکی تا ارائه جزیی ترین موارد مربوط به تجهیزات زیرساختی از جمله پیش‌نیازهای الکتریکی و مکانیکی برای راه‌اندازی دستگاه‌ها، ارتعاشات منتقل شونده به دستگاه‌ها و بسیاری موضوعات دیگر را شامل می‌شود.

اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+