جانمایی تجهیزات پزشکی

- شرکت پیشگامان صنعت تایماز - pishgaman sanat taimaz coطراحی فضاهای درمانی و برنامه‌ریزی جانمایی دستگاه‌های زیرساختی بیمارستانی
شرکت پیشگامان صنعت تایماز - pishgaman sanat taimaz co-طراحی فضاهای درمانی و برنامه‌ریزی جانمایی دستگاه‌های زیرساختی بیمارستانی
شرکت پیشگامان صنعت تایماز - pishgaman sanat taimaz co- طراحی فضاهای درمانی و برنامه‌ریزی جانمایی دستگاه‌های زیرساختی بیمارستانی

جانمایی تجهیزات پزشکی

طراحی فضاهای درمانی و برنامه‌ریزی جانمایی دستگاه‌های زیرساختی بیمارستانی و مراکز درمانی، یکی از مهم‌ترین اجزای نصب و راه‌اندازی موفق تجهیزات پزشکی است. شرکت تایماز با بهره‌گیری از نیروهای متخصص در حوزه تجهیزات پزشکی، خود را به عنوان یکی از پیشگامان ارایه خدمات در زمینه طراحی فضاهای درمانی اعم از اتاق‌های تصویربرداری از قبیل MRI، CT-Scan، آنژیوگرافی، رادیولوژی دیجیتال، فلوروسکوپی و ماموگرافی، بخش‌های استریلیزاسیون مرکزی، لاندری، جراحی لیزر چشم، اتاق‌های عمل و فضاهای بستری ویژه و عادی معرفی کرده است.
بدین ترتیب با انطباق سه ضلع مثلث طراحی بهینه و استاندارد یعنی «نیازهای کلینیکی و گردش کار»، «تجهیزات پزشکی» و «فضای فیزیکی»، طراحی و برنامه‌ریزی بخش اعظمی از یک مرکز درمانی به بهترین نحو ممکن انجام می‌شود.

 

آشنایی با برخی پروژه های اجرا شده توسط شرکت پیشگامان صنعت تایماز

اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+