گالری زایس

بیست و هشتمین کنگره انجمن چشم پزشکی ایران – تهران 1397
بیست و چهارمین سمینار سالیانه فارابی – تهران 1397
دومین همایش بهاره چشم پزشکی ایران- تهران 1397
16امین کنگره بین المللی ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی
ضیافت پایان سال 1396 شرکت پیشگامان صنعت تایماز
کارگاه یکروزه معرفی میکروسکوپ های الکترونی زایس – 1396
چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات – 1396
بیست و هفتمین کنگره سالیانه انجمن چشم پزشکی ایران – 1396
کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی – تهران 1396
سیزدهمین کنگره بین المللی سلول های بنیادی رویان – تهران 1396
ضیافت افطار شرکت پیشگامان صنعت تایماز – 1396
سمینار تازه های چشم پزشکی فارابی – تهران 1396
کنگره ارتقا کیفیت خدمات آزمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران 1396
پروژه تجهیز کیلینک بیناآفرین – تهران 1396
کنگره مدیریت – تهران ۱۳۹۵
اولین همایش بهاره چشم پزشکی ایران – تهران 1396
کنگره سالانه انجمن چشم پزشکی ایران – تهران 1395
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی ایران هلث – تهران 1395
اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+