تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:

ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+

تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز
دفتر تجاری و مالی:

ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۸۸۳۸۲۸۲۰-۳۸ (۲۱) ۹۸+

تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز
ایمیل و وب سایت:

تماس
به منظور ارتقای هر چه بیشتر کیفیت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه شده توسط تیم تایماز، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ارزنده شما هستیم.
با ما
[contact-form-7 id=”30167″]
اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۸۸۳۸۲۸۲۰-۳۸ (۲۱) ۹۸+