سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات

#

سومین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات با هدف ایجاد تعهد ملی برای سوق دادن سازمان‌های مربوطه به سمت ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها با ایمنی بالا و طراحی نوآورانه، برگزار گردید.

شرکت پیشگامان صنعت تایماز به عنوان یکی از حامیان اصلی این کنگره، ضمن حضور در نمایشگاه جانبی کنگره به معرفی آخرین تکنولوژی و محصولات شرکت های فیلیپس، هیل-رام، دامکا، لیکو، ام ام ام، زایس و .. پرداخت

محورها کنگره:

1- سیاستهای ساخت بیمارستان وجایگاه آنهادرسیاستهای کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری

2-راهکارهای افزایش مشارکتهای مردمی درتوسعه سلامت،معرفی مدلهای مشارکت وپروژه های نیازمندسرمایه گذاری

3- چالشها و فرصتهای سرمایه گذاری بخش غیردولتی در حوزه سلامت مطابق با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری در بخش سلامت

4-آمایش سرزمینی نظام سلامت ، روشهای نیازسنجی و مطالعه تطبیقی بیمارستانها در ایران و جهان

5-رویکردهای جدیددر طراحی و فرآیندهای: بلوک زایمان ،کلینیکهای درمان سرپایی ، بخش های مراقبت ویژه ، مراکز سرطان وشیمی درمانی ، اورژانس و پدافند غیر عامل ، ارتقاء هتلینگ و توسعه بخش های تصویربرداری

6- رویکردهای نیازسنجی و طراحی و بهره برداری  Mega hospitals

7-  استانداردهای اعتباربخشی ومدیریت خدمات بهداشتی درمانی ازجمله مدیریت هیات امنایی بیمارستانهای دولتی

8-  طراحی ومعماری مبتنی بر شواهدبارویکرد توسعه پایدار،بیمارستانهای آینده،آشنایی با تکنولوژیهای جدید و نوآوریها

9- مدیریت منابع وتجهیزات (Facility Management) ، نیاز سنجی وتعیین مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانها

10- روشهای نگهداشت وافزایش عمرفضاهای فیزیکی وتاسیسات وکاهش هزینه های مصرفی ونگهداری در بیمارستانها

11- روشهای مدیریت و نظارت بر نیازسنجی ،طراحی ، ساخت و تجهیز بیمارستان و نقش و وظایف مشاورین و پیمانکاران

12-  تاسیسات مکانیکی و الکتریکی فضاهای درمانی، بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از منابع انرژی های نو

13-تبادل نظرفعالان حوزه ساخت، نگهداری وبهره برداری از مراکز ارائه خدمات بهداشتی ، درمانی و جلب حمایت ازایده ها و نوآوریهای جدید در این حوزه و ارایه تجربیات موفق

Related Posts

نظر دهید