تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز

دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:

 
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز

دفتر تجاری و مالی:

ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۸۸۳۸۲۸۲۰-۳۸ (۲۱) ۹۸+
تماس با شرکت پیشگامان صنعت تایماز

ایمیل و وب سایت:

تماس

به منظور ارتقای هر چه بیشتر کیفیت خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی ارائه شده توسط تیم تایماز، منتظر دریافت نظرات و پیشنهادات ارزنده شما هستیم.

با ما