مشاوره فنی

پروژه‌های مرتبط با مراکز درمانی و بیمارستان‌ها به لحاظ ماهیت بین رشته‌ای خود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در این نوع پروژه‌ها، حوزه‌های تخصصی مختلفی از جمله معماری، ساخت، تاسیسات الکتریکی، تاسیسات مکانیکی و تجهیزات پزشکی مطرح می‌شوند. به منظور بهره‌برداری از یک پروژه درمانی موفق، مشاوره تخصصی با تمامی کارگروه‌های مرتبط الزامی است چرا که از دوباره‌کاری و هدر رفتن سرمایه جلوگیری خواهد کرد.

 مشاوره تخصصی

شرکت تایماز با تعهد به رسالت خود مبنی بر ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه تجهیزات پزشکی، تمامی جزئیات لازم جهت نصب دستگاه‌های بیمارستانی را در اختیار مشتریان محترم قرار می‌دهد. مشاوره تخصصی از بازدید اولیه سایت و جانمایی صحیح تجهیزات پزشکی تا ارائه جزئی‌ترین موارد مربوط به تجهیزات زیرساختی از جمله پیش‌نیازهای الکتریکی و مکانیکی برای راه‌اندازی دستگاه‌ها، ارتعاشات منتقل شونده به دستگاه‌ها و بسیاری موضوعات دیگر را شامل می‌شود.

اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+