سومین کارگاه آموزشی فیلیپس با موضوع Diagnostic X-Ray