گالری ام ام ام

ضیافت پایان سال 1396 شرکت پیشگامان صنعت تایماز
چهارمین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات – 1396
کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی – تهران 1396
ضیافت افطار شرکت پیشگامان صنعت تایماز – 1396
کنگره مدیریت – تهران ۱۳۹۵
ششمین کنگره تخصصی کنترل عفونت و استریلیزاسیون – تهران 1395
هشتمین کنگره بین المللی مدیریت بیمارستانی – تهران 1395
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی (ایران هلث ) – 1395
اطلاعات تماس
دفتر فروش و خدمات پشتیبانی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+
۸۸۳۸۲۸۳۹ (۲۱) ۹۸+
دفتر تجاری و مالی:
ایران، تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، برج بخارست، طبقه ۱ و ۶. کدپستی :۱۵۱۳۷۴۶۵۱۱
۳۸ – ۸۸۳۸۲۸۲۰ (۲۱) ۹۸+