سومین کنگره مدیریت ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها

#

سومین کنگره مدیریت ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها، با هدف ایجاد تعهد ملی برای سوق دادن سازمان‌های مربوطه به سمت ساخت و تجهیز بیمارستان‌ها با ایمنی بالا و طراحی نوآورانه، برگزار گردید.

نظر دهید